TESTO DEL LIED

"Och finns det en tanke"
di Karl August Tavaststjerna (1860-1898)

Och finns det en tanke, som dröjer hos mig
när äntligt min timme är slagen,
så skulle den bygga min sista stig
av toner, som bure ett eko i sig
från skogen och sommardagen.
På tonernas brygga jag dröjande gick
i sällsamma drömmar dit över,
av sommar och solsken och böljor jag fick
en sista, förstående avskedsblick,
en sådan, som bäst jag behöver.