TESTO DEL LIED

"Långsamt som qvällskyn"
di Karl August Tavaststjerna (1860-1898)

Långsamt som qvällskyn mister sin purpur
Der öfver milsfjärdens blänkande slätt,
Sakta som brisen somnar derborta långt,
Så att ögat ej skönjer dot rätt,
Fjerran som ekot dör efter sista utdragna
Tonen af skärflickans sång,
Skall jag dig glömma, du, som gaf purpur,
Vårbris och toner åt lifvet engång!