TESTO DEL LIED

"Fågellek"
di Karl August Tavaststjerna (1860-1898)

Daggen har duggat,
Skymningen skuggat
Skogarnas björkar och strändernas häll.
Djupt ur min lunga
Skyndar jag sjunga
Talltrastens lockton i lyssnande kväll.
Kanske ur snåren
Bäras med kåren
Trånande tonfall min trängtan till tröst,
Kanske jag kände
Hennes, som tände lågande
Längtan i sångarens bröst!
Kanske hon finge
Kärlekens vinge.
Flög i min famn öfver sjöar och mo:
Kanske vi kunde
Hinna den sjunde
Himlen tillsammans i af tonens ro.