TESTO DEL LIED

"Sof in!"
di Karl August Tavaststjerna (1860-1898)

Min bleka sjukling skall luta
I tankar mot kudden sin kind.
Och ögonen skall hon sluta
Och låta sinnena njuta
Af kärlekens sommarvind.
Min bleka sjukling sof in, sof in!
Sof in i de ljuf va och ömma,
Bekymrade tankar som strömma
Kring sjuklingen min!
Hvar plåga skall så du glömma
För vårliga dofter, som tömma
Sin hälsa i lugnadt sinn'.
Sof roligt på kudden din.
Så skall du ånyo drömma
Om allt hvad en kärlek kan gömma.
Min bleka sjukling sof in, sof in!