TESTO DEL LIED

"Vattenplask"
di Viktor Rydberg (1828-1895)

Invid palatsen lagunens vatten
Melodiskt skvalpar i sommarnatten.
En solbrynt gosse i sliten kappa
Behagligt hvilar på dogens trappa.
Och böljan hviskar in vid den lille
Som något hemligt hon säga ville:
,,Se kungasonen! Se gu darslike!
Men skall han ärfva sitt kungarike?
Hur än vi vandra kring världens länder,
Vid hafvets kuster, vid floders stränder,
Vi ana fur star, där barn vi blicke,
Men vuxna kungar vi finna icke.``