TESTO DEL LIED

"På verandan vid hafvet"
di Viktor Rydberg (1828-1895)

Minns du de skimrande böljornas suck,
Att vid målet de hunnit endast en jordisk kust,
Icke det evigas strand?
Minns du ett vemodsken
Fran himlens ovanskliga stjärnor?
Ack, åt förgängelsens lott
Skatta de äfven till slut.
Minns du en tystnad, då allt var som sänkt
I oändlighetsträngtan, stränder och himmel och haf,
Allt som i aning om Gud?