TESTO DEL LIED

"Skolsång"
di Nino (Hjalmar) Runeberg (1874-1934)

Låt oss smida i tankens smedja
av vår viljas och kärleks stål
våra vapen, till dem vi vädja
uti kampen för andens mål!
Vi vilja väpna oss alla,
så med styrka som odlat vett,
till att stå eller modigt falla
för landet, som Gud oss gett!