TESTO DEL LIED

"Hundra vägar"
di Johan Ludvig Runeberg (1804-1877)

Store skapare, förlåt det,
se ej gode Gud, med vrede,
att så ofta i ditt tempel
jag på honom äfven tänker!
Hundra vägår har min tanke,
yusen att till honom hinna.
Blott det sämsta leder bortåt,
allt det bättre för till honom.
Kort från dagens ljus är vägen,
gen från nettens stjerneskara,
hvarje blomma stakar stigen,
hvarje träd är vägemärke.
Men när dig min tanke hunnit,
är den nästan ren hos honom.