TESTO DEL LIED

"Men min fågel märks dock icke"
di Johan Ludvig Runeberg (1804-1877)

Svanen speglas ren i sundet, knipans vita vingar vina, lärkan höres högt i höjden, spovens rop kring kärret rullar, våren samlar sina skaror, får sin fågelflock tillbaka, väntar dem med sol och värme, lockar dem med långa dagar.
Och jag, arma flicka, fiker, söker skingra saknans mörker, vårda värmen i mitt sinne, vill som våren vänlig vara, synas ljus som sommardagen. Och jag gläds, fast sorgen gnager, ler, fast tåren trängs i ögat, men min fågel märks dock icke.