TESTO DEL LIED

"Se'n har jag ej frågat mera"
di Johan Ludvig Runeberg (1804-1877)

Hvarför är så flyktig våren,
Hvarför dröjer sommarn icke?
Så jag tänkte fordom ofta,
Frågte, utan svar, af mången.
Se'n den älskade mig svikit,
Se'n till köld hans värme blifvit,
All hans sommar blifvit vinter,
Se'n har jag ej frågat mera,
Känt blott djupt uti mitt sinne,
Att det sköna är förgängligt,
Att det ljufva icke dröjer.