TESTO DEL LIED

"Kyssens hopp"
di Johan Ludvig Runeberg (1804-1877)

Der jag satt i drömmar vid en källa,
Hörde jag en kyss på mina läppar
Sakta tala till en annan detta:
Se, hon kommer, se, se, den blyga fliekan kommer redan;
Inom några stunder sitter jag
På hennes rosen låppar,
Och hon bär mig troget hela dagen,
Näns ej smaku på ett enda smultron,
Att ej blanda mig med smultron saften,
Näns ej dricka ur den klara källan,
Att ej krossa mig mot glasets bräddar,
Näns ej hviska ens ett ord om kärlek,
Att ej fläkta mig från rosen läppen.