TESTO DEL LIED

"Likhet"
di Johan Ludvig Runeberg (1804-1877)

Hur många vågor bo på fjärden,
Hur många tankar i mitt hjärta?
De tyckas fly och dröja kvar dock,
De tyckas dö och födas åter,
Så skilda och ändå så lika,
Så många och ändå desamma!
Ur samma sjö, av samma vindar
De höjas alla,
Ur samma bröst de höjas alla,
Av samma kärlek.
Ur samma bröst höjes våg,
Våg på fjärd.