TESTO DEL LIED

"Ej med klagan"
di Johan Ludvig Runeberg (1804-1877)

Ej med klagan skall ditt minne firas,
ej likt dens, som går och snart skall glömmas;
så skall fosterlandet dig begråta,
som en afton gråter dagg on sommarn,
full av glädje, ljus och lugn och sånger
och med famnen sträckt mot morgonrodnan.