TESTO DEL LIED

"Sonens brud"
di Johan Ludvig Runeberg (1804-1877)

Vi kysser du, fader, min fästmö här?
"Jag kysser en dotter som är mig kär."
Säg, fader, vi henne i kyrkan du för.
"I kyrkan den fromma sin andakt gör."
Men kransen, men kransen i hennes hår?
"En krans ju, som jungfru, hon bära får."
Men ringen, men ringen av guld så röd?
"Den får du ärva, när jag är död."
Men prästen, o fader, vid, vid altaret där?
"Den heliges ställe det heliga är."
Vi leder du henne till altaret då?
"Gå hem, min son, vi komma också."
Och kommer du snart, min fästmö kär?
"Då hon kommer, min son, hon din moder är."