TESTO DEL LIED

"Blomman"
di Johan Ludvig Runeberg (1804-1877)

När sig våren åter föder
Klar och ljuv,
Dagen ler och solen glöder -
Vaknar du,
Fäster vid din veka stängel
Blad och knopp,
Och från gruset, som en engel,
Lyftes opp.
Med din doft kring rymden ilar
Fläkten glad,
Fjärilns gyllne vinge vilar
På ditt blad.
Ingen oren vågar kinden
Kyssar ge,
Daggen, ljuset, fjäriln, vinden,
De, blott de.
När, likt plantan i sin sommar
Skön och blid.
Allt det ljuva föds och blommar
Utan strid,
Varför går här sorg och fara
Hand i hand,
Varför får ej jorden vara
Fridens land?