TESTO DEL LIED

"Till havs"
di Jonatan Reuter (1859-1947)

Nu blåser havets friska vind ifrån sydväst
Och smeker ljuvligt sjömans kind av alla vindar
bäst!
Till havs, till storms, du djärva jakt,
Till storms, till havs, var man på vakt,
Till havs!
På endlös led är livet fritt, ej trives tvång,
När havet sjunger, grönt och vitt, sin höga
frihetssång
Till havs, till storms, du djärva jakt,
Till storms, till havs, var man på vakt,
Till havs!
Sväll härligt, sköna segel, sväll i vindens dust,
Flyg fram med fröjd mot vågens fjäll i stundens
högsta lust!
Till havs, till storms, du djärva jakt,
Till storms, till havs, var man på vakt,
Till havs!