TESTO DEL LIED

"Vakna!"
di Emil von Qvanten (1827-1903)

Ensam i dunkla skogarnas famn
går jag enslig stig.
Doften rosor!
Doften, blommor i fläktars sus,
doften alla vid stjernors ljus,
dofta, hjerta,
dofta stilla i natten!
Ensam i gröna skogarnas lund
går jag enslig stig.
Sjungen skogar!
Sjungen grottor vid källors brus,
sjungen alla, vid månens ljus.
Sjung, mitt hjerta,
sjung helt stilla i natten.
Ensam i mörka skogarnas djup
går jag enslig stig.
Vaknen andar!
Vaknen alla i lundars sus,
vaknen alla vid nattligt ljus,
vakna hjerta,
vakna stilla i natten!