TESTO DEL LIED

"Den Judiska flickans sång"
di Hjalmar Johan Fredrik Procopé (1889-1954)

Hur kan jag le, hur kan jag vara glad? Jag är en fånge I de älvars stad. En tårestroom har mina visor drängt, Min harpa har jag i ett pilträd hängt. Hur kan jag sjunga I de fångnas hus? Jerusalem! Hur kan jag glömma dig, du släckta ljus.
Jag vill stå upp. Jag vill stå upp och gå Med snabba fötter såsom markens rå. Si, jag vill vandra genom öknars sand Och genom Edoms ogästfria land, Där farligheter lura på var ort, Jerusalem! Hur lång kan vägen vara till din port?