TESTO DEL LIED

"Jeg reiste en deilig sommerkveld"
di John Olaf Paulsen (1851-1924)

Jeg reiste en deilig sommerkveld
igjennom en ensom dal
Så blank stod fjellet ved solfallstid
så blå var fjorden og grønn hver lid
Mens sommerluften og birkeduften
strøk om meg blid.

En rankvokst jente med røde bånd
om flettens vektige guld
på vangen satt med sitt strikketøy
en flokk av gjeter om henne fløy
den vokter stille mens elv og kilde
gled uten støy.
Hva mon hun tenkte den jente rank
i somrens drømmende kveld?
Alene, ene i dalen trang
mon lengslen ei over fjell seg svang?
Tys, luren svarer! Mot fjellet farer
en vemodsklang.