TESTO DEL LIED

"Män från slätten och havet"
di Ernst Viktor Knape (1873-1929)

Män från slätten och havet,
går eder längtan långt?
Floderna gå genom slätten.
Vindarna gå över havet.
Längre vår längtan går!
Män från slätten och havet
finner ej sinnet ro?
Rastlöst forsarna sjunga.
Rastlöst häver sig havet.
Mindre är sinnet i ro!
Män från slätten och havet,
finner ej längtan hem?
Floden går aldrig tillbaka.
Vindarna bliva i fjärran.
All vår längtan till hemmet går,
en gång när trötta vi varda.
Hembygd, hembygd, solig och fager
står du i dagens och nattens dröm,
där mellan slätternas åkrar och ängar
glider mot havet en evig ström.
Ständigt skåda bygdens söner
bort mot slätternas blånande rand,
vår längtan drar oss och oro jagar bort,
långt bort till fjärran land.
Gåtfulla längtan, sen tusende år
är du vårt arv från släkte till släkte,
intet, dig stäckte,
intet dig hämmar den dag som går.