TESTO DEL LIED

"Kallion kirkon kellosävelmä"
di Heikki Klemetti (1876-1953)

Päättyy työ, joutuu yö,
hetki levon lyö;
kukin saa kiiruhtaa
unen taikamajaan.
Väsyneen se virvoittaa,
uupuneelle uudestaan
- elon suo; toivon tuo,
pimeyden piiloistaan
aamu taas kun ajaa.
Päättyy työ, joutuu yö.
Kerran myös elontyös
Iopun saava on;
Tuonen maa odottaa
syliinsä sun sulkee.
Vaan kun yönkin jälkeen uus'
paistaa päivän valkeus,
niinpä myös sekin tie,
joka kuolon kautta vie,
kirkkauteen kulkee.
Jospa ken muistais sen.