TESTO DEL LIED

"Lengsel"
di Theodor Kjerulf (1825-1888)

Vildeste fugl I flukt endnu fløy dog ikke som lengses hu Tid, kan du ikke ile?
Fra morgen og inntil morgenry Det er som at lide døden på ny. Aldri så kommer hvile!
Der er ei over det vide hav, der er ei i den dunkle grav og ei på fjell og ei i dal
der er ei nogen større kval enn lengsel.
Hjerte, mitt hjerte styr ikke så
tanke, tanke hvor hen vil du gå? Drøm, du bruker til vinge,
det vet den lykke som vet seg stor at kval er mere enn tomme ord Yndige lyd som klinger!
Jo større lykke, jo større kval som høyest fjell og dypest dal som dag og natt så er min Hu meg tykkes at jeg bærer nu på lengsel.