TESTO DEL LIED

"Fridolins dårskap"
di Erik Axel Karlfeldt (1864-1931)

Knappt leker mört, knappt hoppar lax
Knappt blåses vintern ut,
Då står du röd som fordomdags
Och glimögd vid din knut.
Vid idealens spruckenhet
Och känslans skämda vin
Var får din själ sin druckenhet,
Du gamle Fridolin?
Du går med knäsid gångjärnsrock
Och hög och fejad hatt,
Du drager balsam i din lock
Och bär en skön kravatt.
Ack, på de unga narrars stig,
Där vällukt svävar fin,
Att jag ännu skall möta dig,
Du gamle Fridolin!
Gå hem och gnid, det fåralår,
Som hänger på din vägg,
Och sjung om våra tomma år
Och sälla dryckers drägg.
Gjut dubbelt öl på flisorna
Av sargad violin,
Och gjut i aftonvisorna
Ditt svårmod, Fridolin!