TESTO DEL LIED

"Vänskapens blomma"
di Ernst Josephson (1851-1906)

Ack, vänskap, ljufva blomma,
När alla mig förfölja,
Kom, smyg till mitt bröst!
Jag skall dig troget gömma,
Med tusen kyssar hölja,
Du lycka ger, och tröst.
Ack, vänskap, ljufva blomma,
När mina dagar sluta
Och dödens köld mig når,
Då skall du säkert komma
Och af din balsam gjuta
I mina hjertesår.