TESTO DEL LIED

"Hertig Magnus"
di Ernst Josephson (1851-1906)

Hertig Magnus från sitt fönster
Drömmande ser Vetterns bölja,
Månbelyst, och sval och klangrik,
Slottets fasta murar skölja.
Tunga qval hans själ förvirrat,
Att sin gode far han mistat,
Och att blod i strömmar flutit
För hans bröders skull, som tvistat.
Hertig Magnus från sitt fönster,
Ser i vattnets ljusa dager
Liten sjönymf ljufligt vagga,
Sjungande och fri och fager:
"Hertig Magnus", så hon sjunger,
"Kom till mig från slottet höga,
Att ditt ädla sjuka hjärta
I den svala böljan löga,
Låt mig kyssa få din tinning,
Sköna prins låt dig beveka,
Kasta dig i mina armar,
På gullharpan skall jag leka!"
Hertig Magnus från sitt fönster,
Tjusad utaf nymfens fägring,
Sprang i vattnet, lät sig föras
Af sin undersköna hägring.
Bars omkring tills morgon grydde
Af den vänna vattenanden,
Och blef funnen bland violer
Oskadd, slumrande på stranden.