TESTO DEL LIED

"Jag är ett träd"
di Ernst Josephson (1851-1906)

Jag är ett träd som lovat godt Och säkert hållit vid, Om storm ej plundrat mig på blad Midt i min sommars tid.
Nu sträcker nakna grenar jag Förtvivlad opp mot skyn, Fast allt omkring bär sommarns färg Och ter en härlig syn.
O, när skall jag, mig dölja få När unnas jag att dö? O, vad jag längtar efter dig, Du kalla, vita snö!