TESTO DEL LIED

"Maj"
di Ernst Josephson (1851-1906)

Luften är solig och skyarna tindra,
Klarblåa böljorna locka och glindra;
Foglarna virka i häcken sitt bo;
Rasande stormarna lagt sig till ro.
Blommor och plantor på murarna pråla,
Gifmilda blifva de karga och snåla,
Klart som en klocka slår gökens kuku;
Fåret lagt af sig sin ulliga skrud.
Korna åt fältet förnöja sitt öga,
Timmarne löpte i båset så tröga;
Qvinnfolket sqvallrar i solen mer gladt,
Än när vid spiseln hon huttrande satt.
Ute på klippan sig stormfogeln lägrar.
Se, hvilka skaror af måsar och hägrar!
Kretsa ej mer rundt om krängande mast.
Gladt i min trädgård mig fägnar en trast;
Och till mitt sinne, där skuggorna bodde,
Som icke längre på solljuset trodde,
Tränger en glimt så föryngrande varm:
Våren har funnit en väg till min barm.