TESTO DEL LIED

"Kvarnhjulet"
di Ernst Josephson (1851-1906)

Dränkt i tjära qvarnhjulet går
Dufvorna leka i skummet.
Gamla hjulet som stilla står
Har fått lemna rummet.
Öfvervuxet med vildros, nött,
Urblekt af vind och af väder,
Tänket det: "Nu är jag trött
Gladde edra fäder."