TESTO DEL LIED

"Jubal"
di Ernst Josephson (1851-1906)

Jubal såg en svana fly
över vattnet högt mot sky,
spände hastigt bågen.
Klang, ljöd strängen. Som en il
fågeln, träffad av en pil,
fött att dö på vågen.
Solen sjönk i samma stund,
purpur dränkte himlens rund,
lunden hördes susa;
och en ljuv melodisk vind
smekte sakta Jubals kind,
for att böljan krusa.
Svanen sjöng:"vad ljuvlig klang,
yngling, från ditt vapen sprang
när du grympt mig fällde-?
Sträng till sträng du binda skall,
spela så för världen all,
prisa skaparns välde!"
Sjöng så Jubal:"svana vit,
varje kväll jag vänder hit
att din död besjunga.
Ty du lade till mitt bröst
strängaspelets ljuva tröst,
sången på min tunga."