TESTO DEL LIED

"Ett drömackord"
di Gustaf Fröding (1860-1911)

Djupt i det djupa seklerna stupa, åldrama
sofva,
Hör hur den dofva sorlande sången
Går från en ålder i djupet förgången,
Hör hur det strömmar, hör hur de brusa,
Mörka och ljusa, vemodets minnen,
Från skönare tider, starkare strider,
Hör hur det klagar manligt och vekt om de
fagrare dagar,
Kampen var högsint och hård.
Hög rider fursten i guldstickad sadel,
Stolt rider adel fursten i spåren fram genom
våren
Susande lummig i heliga ekar,
Segern är vunnen,
Folket går ringdans i högtidens lekar,
Gul vaggar säden långt bakom träden
Skymtar den gästfrie jarlens gård.