TESTO DEL LIED

"Me nuoriso Suomen"
di Aukusti Valdemar Forsman (Koskimies) (1856-1929)

Me nuoriso Suomen, me riennämme nyt
mert' uhmomahan elämämme,
jo päivönen armas on selkeynyt:
Hei soutamahan venettämme!
Käy, veikkoni, kiinni jo airohon, käy
ja siskoni kulta, sa auta -
Ei valkamorantaa siintävän näy,
sitä kotvahan emme me sauta.

Nyt littohon vaan:
ei syntymämaan
saa onnea unhota koskaan,
jos mimmoinen lie
elon kirjava tie,
jos onnehen taikka turmahan vie!
Nyt ois opas oikea tarpehesen,
opas taitava taikeilla teillä -
Ken määrähän viepä on matkuehen?
Miks' lapset kiistäisi keskenään,
Ken parhain lempivi äitiään?

Kuink' onkin retkemme riemuinen,
jos rauha on rakkaanamme!
Me vieremme maahan vieraasen,
joka väikkyvi vastassamme:
Sen ratto on rannalla vieraan maan,
kell' ystävä onpi matkassaan.