TESTO DEL LIED

"Kör av vindarna"
di Per Daniel Amadeus Atterbom (1790-1855)

Upp genom luften, bort över haven,
hän över jorden, i stormande färd!
Morgonens drottning, med rosiga staven
vinkar oss ut i sin vaknande värld.

Upp till de brusande
böljornas lek;
upp till de susande
lundarnas smek!
Människan, djuren, i kvalmiga nästen
lyssna med oro till vingarnas dån.
Vi sväva fria till himmelens fästen,
komma med budskap igen därifrån!