Home Page » compositori » V » c221051.htm


Mykhaylo Verbytsky

(Ulyuchi, Galicia 1815, Mlyny 31/12/1870)

LIBRETTI A STAMPA

Podgoryane

(L'vov, 1864)