Home Page » compositori » N » c219766.htm


Alexey Alexandrovich Nikolayev

(n. 24/4/1931)

LIBRETTI A STAMPA

Gore - ne bede

(Mosca, Conservatorio, 1962)

Lastochka

(1961)

Togda v Sevil'ye

(1973)

Tsenoyu zhizni

(Mosca, 1965)