Home Page » compositori » M » c219382.htm


Michio Mamiya

(n. 29/6/1929)

LIBRETTI A STAMPA

Mukashi banashi hitokai Tarobei

(1959)

Narukami

(1974)

Nihonzaru sukitoorime

(Tokyo, 1965)