Home Page » compositori » G » c218284.htm


Reyngol'd (Reinhold) Glier

Moritsevich Reyngol'd (Reinhold) Glier
(Kiev 11/1/1875, Mosca 23/6/1956)

LIBRETTI A STAMPA

Ghulsara

(Tashkent, 25/12/1949)

Gyul'sara

(Mosca, 1937)

Leyli i Medzhnun

(Tashkent, 18/7/1940)

Rashel'

(Mosca, 19/4/1947)

Shakh-Senem

(Baku, 1926)

Shakh-Senem (rev)

(Baku, 4/5/1934)

Zemlya i nebo

(1900)